Nieuwsfeed Levas Nieuwsfeed Levas http://modules.publiceer.net/nieuwsfeed_levas_feed.php nlHerstel pensioenfondsen tot stilstand door onrust op financiële marktenTue, 2018 Apr 19 03:17:40 00:00:00 CSTDoor de dalende beurskoersen verdampte voor miljarden euro's aan waarde van hun beleggingen, met als gevolg dat de financiële positie van de fondsen is verslechterd. Hierdoor is verhoging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders verder uit beeld geraakt en hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht. Boosdoener is vooral het rentespook dat wereldwijd op de beursvloeren rondwaarde. Beleggers maakten zich erg druk over de stijgende inflatie en de mogelijke gevolgen hiervan voor het rentebeleid van centrale banken. De Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor extra onrust toen hij importheffingen aankondigde en een handelsoorlog leek te ontketenen. Na vijf kwartalen met stijgende dekkingsgraden treedt er voor het eerst een kentering op. De graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds aan al zijn verplichtingen kan voldoen, zakte bij ABP van ruim 104 procent eind vorig jaar naar 103 procent. Daarmee blijft de boodschap aan deelnemers van Nederlands grootste pensioenfonds ongewijzigd. "We verwachten de komende vijf jaar de pensioenen niet of nauwelijks te kunnen verhogen met de inflatie. De kans op verlaging van de pensioenen is voor de korte termijn heel klein, maar blijft voor de middellange termijn aanwezig." Bij zorgfonds PFZW viel de dekkingsgraad terug tot iets onder de 100 procent. Als de graadmeter van het fonds tot en met eind 2020 onder de minimaal vereiste grens van ruim 104 procent blijft, moeten de pensioenen worden verlaagd. Metaalfondsen PME en PMT gingen met hun dekkingsgraad omlaag naar iets meer dan 100 en 101,5 procent. Ook hier is indexering voorlopig niet aan de orde en is de kans dat er op termijn gekort moet worden nog niet geweken. BpfBOUW zag zijn financiële positie ook wat verslechteren, maar dit fonds staat er met een score van ruim 117 procent wel een stuk beter voor. BpfBOUW heeft de uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers met ingang van dit jaar al iets opgeschroefd.Door de dalende beurskoersen verdampte voor miljarden euro's aan waarde van hun beleggingen, met als gevolg dat de financiële positie van de fondsen is verslechterd. Hierdoor is verhoging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders verder uit beeld geraakt en hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht. Boosdoener is vooral het rentespook dat wereldwijd op de beursvloeren rondwaarde. Beleggers maakten zich erg druk over de stijgende inflatie en de mogelijke gevolgen hiervan voor het rentebeleid van centrale banken. De Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor extra onrust toen hij importheffingen aankondigde en een handelsoorlog leek te ontketenen. Na vijf kwartalen met stijgende dekkingsgraden treedt er voor het eerst een kentering op. De graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds aan al zijn verplichtingen kan voldoen, zakte bij ABP van ruim 104 procent eind vorig jaar naar 103 procent. Daarmee blijft de boodschap aan deelnemers van Nederlands grootste pensioenfonds ongewijzigd. "We verwachten de komende vijf jaar de pensioenen niet of nauwelijks te kunnen verhogen met de inflatie. De kans op verlaging van de pensioenen is voor de korte termijn heel klein, maar blijft voor de middellange termijn aanwezig." Bij zorgfonds PFZW viel de dekkingsgraad terug tot iets onder de 100 procent. Als de graadmeter van het fonds tot en met eind 2020 onder de minimaal vereiste grens van ruim 104 procent blijft, moeten de pensioenen worden verlaagd. Metaalfondsen PME en PMT gingen met hun dekkingsgraad omlaag naar iets meer dan 100 en 101,5 procent. Ook hier is indexering voorlopig niet aan de orde en is de kans dat er op termijn gekort moet worden nog niet geweken. BpfBOUW zag zijn financiële positie ook wat verslechteren, maar dit fonds staat er met een score van ruim 117 procent wel een stuk beter voor. BpfBOUW heeft de uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers met ingang van dit jaar al iets opgeschroefd.Consumentenprijzen stijgen minder hard in maart Mon, 2018 Apr 12 09:59:38 00:00:00 CSTOok de prijsontwikkeling van kleding drukte de stijging van de consumentenprijzen. Daarentegen had de prijsontwikkeling van mobiele telefoondiensten, onderhoud van privé-voertuigen en autobrandstoffen een verhogend effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. De consumentenprijsindex, of CPI, is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs. Ook de prijsontwikkeling van kleding drukte de stijging van de consumentenprijzen. Daarentegen had de prijsontwikkeling van mobiele telefoondiensten, onderhoud van privé-voertuigen en autobrandstoffen een verhogend effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. De consumentenprijsindex, of CPI, is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs. ECB verwacht aanhoudend krachtige economische groei in eurozoneThu, 2018 Apr 09 04:53:32 00:00:00 CSTDat stelt ECB-president Mario Draghi in het maandag verschenen jaarverslag van de centrale bank in Frankfurt. Kort na het verschijnen van het verslag ging de euro in waarde omhoog. Draghi zei ook dat hij erop blijft vertrouwen dat de inflatie zich op de middellange termijn richting de doelstelling van net geen 2 procent zal bewegen. Er spelen evenwel nog steeds allemaal economische onzekerheden. Daarom blijft het volgens de ECB-preses noodzakelijk een ''geduldig, standvastig en prudent'' monetair beleid te voeren. De koers van de euro steeg maandagmiddag tot 1,2322 dollar. Rond het middaguur was de Europese munt nog 1,2273 dollar waard. De Europese Centrale Bank denkt bovendien na over het uitbreiden van zijn beleidsinstrumenten. Een nieuw instrument moet het voor de ECB mogelijk maken om levensvatbare onderdelen van een in problemen verkerende bank tijdelijk van financiering te voorzien. Nu is het voor de centrale bank in Frankfurt nog verboden om dit soort financiële steun te geven, over de noodzaak waarvan door kenners al langer wordt gesproken. Met de maatregel kan worden voorkomen dat een bank in de problemen komt als er niet direct een koper klaarstaat om de levensvatbare onderdelen over te nemen. Dat stelt ECB-president Mario Draghi in het maandag verschenen jaarverslag van de centrale bank in Frankfurt. Kort na het verschijnen van het verslag ging de euro in waarde omhoog. Draghi zei ook dat hij erop blijft vertrouwen dat de inflatie zich op de middellange termijn richting de doelstelling van net geen 2 procent zal bewegen. Er spelen evenwel nog steeds allemaal economische onzekerheden. Daarom blijft het volgens de ECB-preses noodzakelijk een ''geduldig, standvastig en prudent'' monetair beleid te voeren. De koers van de euro steeg maandagmiddag tot 1,2322 dollar. Rond het middaguur was de Europese munt nog 1,2273 dollar waard. De Europese Centrale Bank denkt bovendien na over het uitbreiden van zijn beleidsinstrumenten. Een nieuw instrument moet het voor de ECB mogelijk maken om levensvatbare onderdelen van een in problemen verkerende bank tijdelijk van financiering te voorzien. Nu is het voor de centrale bank in Frankfurt nog verboden om dit soort financiële steun te geven, over de noodzaak waarvan door kenners al langer wordt gesproken. Met de maatregel kan worden voorkomen dat een bank in de problemen komt als er niet direct een koper klaarstaat om de levensvatbare onderdelen over te nemen. Cao-lonen stijgen in eerste kwartaal harder dan vorig jaarSat, 2018 Apr 05 03:58:22 00:00:00 CSTIn het eerste kwartaal van 2017 ging het nog om een stijging van 1,4 procent. In heel 2017 stegen de cao-lonen met gemiddeld 1,5 procent. Zowel bij particuliere bedrijven als in de overheidssector gingen de lonen in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,8 procent omhoog. In de gesubsidieerde sector was de stijging 1,6 procent. In de particuliere sector is de ontwikkeling redelijk gelijkmatig geweest. De stijgingen kwamen tussen de 0,9 en 1,8 procent uit. "Bij de overheid waren de dalen dieper en de pieken hoger. Na jaren van geringe stijgingen volgde bij de overheid in 2015 en 2016 een inhaalslag". De loonstijging varieerde bij deze sector van 0,1 procent tot 3,6 procent. De meeste overheids-cao's waren in het eerste kwartaal nog niet rond. Bij 35 procent van de cao's in de overheidssector zijn de onderhandelingen succesvol afgerond. Bij particuliere bedrijven lag er voor 90 procent van de cao's een akkoord. De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2018 ook gestegen. Hiermee worden de cao-lonen en werkgeverspremies voor onder meer pensioen en ziektekosten bedoeld. Met een stijging van 2,2 procent ging het om de grootste toename in vijf jaar tijd. Dit hangt samen met de verhoging van de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet en de werkgeversbijdragen aan WAO- en WW-premies. Voor de overheid geldt bovendien dat de premies bij pensioenfonds ABP zijn gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn in de maand maart de hoogste loonafspraken gemaakt sinds begin 2009, toen een dieptepunt werd bereikt. De gemiddelde loonstijging bedraagt 2,68 procent. In het eerste kwartaal zijn volgens de vereniging 52 cao's vernieuwd. Hier vallen 220.000 werknemers onder. In totaal lopen er dit jaar 374 cao's af voor 2,2 miljoen werknemers.In het eerste kwartaal van 2017 ging het nog om een stijging van 1,4 procent. In heel 2017 stegen de cao-lonen met gemiddeld 1,5 procent. Zowel bij particuliere bedrijven als in de overheidssector gingen de lonen in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,8 procent omhoog. In de gesubsidieerde sector was de stijging 1,6 procent. In de particuliere sector is de ontwikkeling redelijk gelijkmatig geweest. De stijgingen kwamen tussen de 0,9 en 1,8 procent uit. "Bij de overheid waren de dalen dieper en de pieken hoger. Na jaren van geringe stijgingen volgde bij de overheid in 2015 en 2016 een inhaalslag". De loonstijging varieerde bij deze sector van 0,1 procent tot 3,6 procent. De meeste overheids-cao's waren in het eerste kwartaal nog niet rond. Bij 35 procent van de cao's in de overheidssector zijn de onderhandelingen succesvol afgerond. Bij particuliere bedrijven lag er voor 90 procent van de cao's een akkoord. De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2018 ook gestegen. Hiermee worden de cao-lonen en werkgeverspremies voor onder meer pensioen en ziektekosten bedoeld. Met een stijging van 2,2 procent ging het om de grootste toename in vijf jaar tijd. Dit hangt samen met de verhoging van de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet en de werkgeversbijdragen aan WAO- en WW-premies. Voor de overheid geldt bovendien dat de premies bij pensioenfonds ABP zijn gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn in de maand maart de hoogste loonafspraken gemaakt sinds begin 2009, toen een dieptepunt werd bereikt. De gemiddelde loonstijging bedraagt 2,68 procent. In het eerste kwartaal zijn volgens de vereniging 52 cao's vernieuwd. Hier vallen 220.000 werknemers onder. In totaal lopen er dit jaar 374 cao's af voor 2,2 miljoen werknemers.Helft werkloze jongeren in EU bereid te verhuizen voor baanTue, 2018 Mar 27 03:43:00 00:00:00 CSTEen op de vijf wil daarvoor echter niet de grens over, 12 procent zou voor een baan best naar een andere EU-lidstaat willen verhuizen, terwijl 17 procent hiervoor zelfs in een land buiten de EU zou willen gaan wonen. Jonge hoogopgeleide werklozen zijn vaker bereid te verhuizen als dat betekent dat ze bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen dan middelbaar- en laagopgeleide jongeren. Negen op de tien jongeren die wel een baan hebben, zijn overigens niet verhuisd voor hun werk. Slechts 1 procent is voor een baan in een ander EU-land neergestreken. Jongeren in Malta, Nederland en Cyprus voelen het minst voor een verhuizing voor een baan. In Portugal en Zweden is de bereidheid om te verhuizen het grootst.Een op de vijf wil daarvoor echter niet de grens over, 12 procent zou voor een baan best naar een andere EU-lidstaat willen verhuizen, terwijl 17 procent hiervoor zelfs in een land buiten de EU zou willen gaan wonen. Jonge hoogopgeleide werklozen zijn vaker bereid te verhuizen als dat betekent dat ze bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen dan middelbaar- en laagopgeleide jongeren. Negen op de tien jongeren die wel een baan hebben, zijn overigens niet verhuisd voor hun werk. Slechts 1 procent is voor een baan in een ander EU-land neergestreken. Jongeren in Malta, Nederland en Cyprus voelen het minst voor een verhuizing voor een baan. In Portugal en Zweden is de bereidheid om te verhuizen het grootst.Inkomen van Nederlandse huishoudens met 1,5 procent omhoogMon, 2018 Mar 26 11:03:49 00:00:00 CSTTen opzichte van een jaar eerder is de beloning van werknemers met 13 miljard euro gestegen tot 347,7 miljard euro. Naast de werknemers zagen ook zelfstandigen hun inkomen toenemen, met 4,5 miljard euro. Met de positieve economische ontwikkelingen van het inkomen van huishoudens groeide ook de grondslag voor belastingen en sociale premies. De uitgaven van huishoudens aan belastingen en premies namen dan ook met 5 procent toe en hadden daarmee een drukkend effect op het beschikbaar inkomen. De schulden van huishoudens stegen met 9,5 miljard euro, voor een deel door toenemende studieschulden. Daarentegen losten huishoudens per saldo een miljard euro af op hun kortlopend consumptief krediet. Het grootste deel van de schulden van huishoudens bestaan echter uit hypotheekschulden. De totaal uitstaande hypotheekschuld steeg in 2017 tot 672 miljard euro. De groei van de hypotheekschuld was vorig jaar overigens gematigd, volgens het stattistiekbureau. In de afgelopen tien jaar nam de hypotheekschuld jaarlijks gemiddeld met 8,7 miljard euro toe, vorig jaar bedroeg de stijging 8,2 miljard euro. De hypotheekschuld is wel gedaald als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). De zogenoemde schuldquote kwam in 2012 uit op 104 procent, terwijl deze eind 2017 nog 92 procent bedroeg.Ten opzichte van een jaar eerder is de beloning van werknemers met 13 miljard euro gestegen tot 347,7 miljard euro. Naast de werknemers zagen ook zelfstandigen hun inkomen toenemen, met 4,5 miljard euro. Met de positieve economische ontwikkelingen van het inkomen van huishoudens groeide ook de grondslag voor belastingen en sociale premies. De uitgaven van huishoudens aan belastingen en premies namen dan ook met 5 procent toe en hadden daarmee een drukkend effect op het beschikbaar inkomen. De schulden van huishoudens stegen met 9,5 miljard euro, voor een deel door toenemende studieschulden. Daarentegen losten huishoudens per saldo een miljard euro af op hun kortlopend consumptief krediet. Het grootste deel van de schulden van huishoudens bestaan echter uit hypotheekschulden. De totaal uitstaande hypotheekschuld steeg in 2017 tot 672 miljard euro. De groei van de hypotheekschuld was vorig jaar overigens gematigd, volgens het stattistiekbureau. In de afgelopen tien jaar nam de hypotheekschuld jaarlijks gemiddeld met 8,7 miljard euro toe, vorig jaar bedroeg de stijging 8,2 miljard euro. De hypotheekschuld is wel gedaald als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). De zogenoemde schuldquote kwam in 2012 uit op 104 procent, terwijl deze eind 2017 nog 92 procent bedroeg.Inflatie in eurozone valt in februari minder hoog uitWed, 2018 Mar 16 03:48:43 00:00:00 CSTDe inflatie is daarmee afgezwakt ten opzichte van januari, toen het leven in de eurolanden nog gemiddeld 1,3 procent duurder werd. Economen rekenden gemiddeld op 1,2 procent inflatie. Het gemiddelde prijsniveau steeg vorige maand het sterkst in Estland en Litouwen (3,2 procent). In Cyprus daalden de prijzen met 0,4 procent, terwijl de stijging in Griekenland en Italië beperkt bleef tot respectievelijk 0,4 en 0,5 procent. Nederland kende een inflatie van 1,3 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) mikt met zijn monetaire beleid op een inflatie van net geen 2 procent voor het hele eurogebied.De inflatie is daarmee afgezwakt ten opzichte van januari, toen het leven in de eurolanden nog gemiddeld 1,3 procent duurder werd. Economen rekenden gemiddeld op 1,2 procent inflatie. Het gemiddelde prijsniveau steeg vorige maand het sterkst in Estland en Litouwen (3,2 procent). In Cyprus daalden de prijzen met 0,4 procent, terwijl de stijging in Griekenland en Italië beperkt bleef tot respectievelijk 0,4 en 0,5 procent. Nederland kende een inflatie van 1,3 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) mikt met zijn monetaire beleid op een inflatie van net geen 2 procent voor het hele eurogebied.OESO ziet wereldwijde economische groei aan kracht winnenSat, 2018 Mar 13 12:39:49 00:00:00 CSTDe krachtige groei is te danken aan een breed herstel, dat wordt gedragen door toenemende werkgelegenheid, handel en investeringen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag. Ook de wijzigingen van de Amerikaanse belastingplannen dragen volgens OESO hun steentje bij. De verwachtingen zijn iets opgeschroefd ten opzichte van de vorige raming van de organisatie, afgelopen november. Toen ging de OESO nog uit van een groei van 3,6 procent. De groei zal dit jaar en in 2019 naar verwachting sterker uitvallen dan vorig jaar, hoewel spanningen op de middellange termijn roet in het eten kunnen gooien. Zo kan een eventuele handelsoorlog een rem op de groei zetten. Landen zouden volgens de organisatie gezamenlijk moeten optreden om specifieke zaken zoals het vermeende overaanbod van staal op de markten aan te pakken. Verder denkt de OESO dat de Amerikaanse koepel van centrale banken dit jaar vier renteverhogingen zal doorvoeren. De Amerikaanse economie staat voor een groei van 2,9 procent dit jaar en 2,8 procent volgend jaar. De belastingwijzigingen zijn goed voor een impuls van 0,5 tot 0,75 procentpunt. Voor de eurozone houdt de OESO rekening met een groei van 2,3 procent dit jaar en 2,1 procent volgend jaar. Ook deze vooruitzichten zijn iets positiever in vergelijking met vorige ramingen.De krachtige groei is te danken aan een breed herstel, dat wordt gedragen door toenemende werkgelegenheid, handel en investeringen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag. Ook de wijzigingen van de Amerikaanse belastingplannen dragen volgens OESO hun steentje bij. De verwachtingen zijn iets opgeschroefd ten opzichte van de vorige raming van de organisatie, afgelopen november. Toen ging de OESO nog uit van een groei van 3,6 procent. De groei zal dit jaar en in 2019 naar verwachting sterker uitvallen dan vorig jaar, hoewel spanningen op de middellange termijn roet in het eten kunnen gooien. Zo kan een eventuele handelsoorlog een rem op de groei zetten. Landen zouden volgens de organisatie gezamenlijk moeten optreden om specifieke zaken zoals het vermeende overaanbod van staal op de markten aan te pakken. Verder denkt de OESO dat de Amerikaanse koepel van centrale banken dit jaar vier renteverhogingen zal doorvoeren. De Amerikaanse economie staat voor een groei van 2,9 procent dit jaar en 2,8 procent volgend jaar. De belastingwijzigingen zijn goed voor een impuls van 0,5 tot 0,75 procentpunt. Voor de eurozone houdt de OESO rekening met een groei van 2,3 procent dit jaar en 2,1 procent volgend jaar. Ook deze vooruitzichten zijn iets positiever in vergelijking met vorige ramingen.Verdiep je al bij je eerste baan in je pensioenThu, 2018 Mar 06 04:06:05 00:00:00 CSTEen pensioenregeling is niet meer vanzelfsprekend. "Je werkt niet meer veertig tot vijftig jaar bij dezelfde werkgever, waardoor je automatisch pensioen opbouwt en als dit wel zo is, is het nog maar de vraag of dat toereikend is. Je wordt gedwongen kritisch te kijken naar je persoonlijke situatie". "Als je twintig of dertig bent dan lijkt een pensioen nog heel ver weg. Toch is het slim om je er al bij je eerste baan in te verdiepen". De beste manier om naar een pensioen te kijken, is zoals velen naar hun carrière kijken. "Het gaat vooral om een planning op de langere termijn. Het is belangrijk om op tijd over pensioenopbouw na te gaan denken." Werknemers kunnen er bovendien niet automatisch van uitgaan dat alles in orde is. "Het is aan te raden om bij nieuwe werkgevers na te gaan, wat zij bieden en of het slim is om de pensioenregeling over te zetten". Is er sprake van een pensioengat, dan is het de kunst hierop te anticiperen. Aanvullen kan bijvoorbeeld door extra te gaan sparen. Kan sparen niet op korte termijn, mogelijk lukt dit dan wel op langere termijn. Een pensioenregeling is niet meer vanzelfsprekend. "Je werkt niet meer veertig tot vijftig jaar bij dezelfde werkgever, waardoor je automatisch pensioen opbouwt en als dit wel zo is, is het nog maar de vraag of dat toereikend is. Je wordt gedwongen kritisch te kijken naar je persoonlijke situatie". "Als je twintig of dertig bent dan lijkt een pensioen nog heel ver weg. Toch is het slim om je er al bij je eerste baan in te verdiepen". De beste manier om naar een pensioen te kijken, is zoals velen naar hun carrière kijken. "Het gaat vooral om een planning op de langere termijn. Het is belangrijk om op tijd over pensioenopbouw na te gaan denken." Werknemers kunnen er bovendien niet automatisch van uitgaan dat alles in orde is. "Het is aan te raden om bij nieuwe werkgevers na te gaan, wat zij bieden en of het slim is om de pensioenregeling over te zetten". Is er sprake van een pensioengat, dan is het de kunst hierop te anticiperen. Aanvullen kan bijvoorbeeld door extra te gaan sparen. Kan sparen niet op korte termijn, mogelijk lukt dit dan wel op langere termijn. Grootste prijsstijging koopwoningen in zestien jaar Tue, 2018 Feb 21 12:45:08 00:00:00 CSTDit melden het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Sinds juni 2013 laten de prijzen van koopwoningen al een stijgende lijn zien. Sinds die tijd zijn koopwoningen al 25 procent duurder geworden. In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog 2 procent lager. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in januari 2018 ongeveer even hoog als in januari 2008.Dit melden het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Sinds juni 2013 laten de prijzen van koopwoningen al een stijgende lijn zien. Sinds die tijd zijn koopwoningen al 25 procent duurder geworden. In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog 2 procent lager. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in januari 2018 ongeveer even hoog als in januari 2008.CPB ziet belastingdruk voor eenverdieners oplopen Mon, 2018 Feb 15 11:37:12 00:00:00 CSTBerekeningen wijzen uit dat de belastingdruk voor eenverdieners in de toekomst zelfs hoger wordt dan die voor tweeverdieners. Ook als gekeken wordt naar wat efficiënt is, dan loopt het huidige fiscale beleid tegen de grens aan, constateert het bureau. ''Een hogere belasting voor eenverdieners met jonge kinderen kost de overheid inmiddels zelfs geld.'' De belastingdruk bij tweeverdieners opgeschroefd kunnen worden door een verlaging van de combinatiekorting of de kinderopvangtoeslag. Het CPB merkt wel op dat al deze maatregelen ten koste gaan van de arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vooral vrouwen. Het afgelopen decennium stond het fiscale beleid in Nederland erg in het teken van juist het vergroten van die twee zaken. De keerzijde hiervan is echter dat de verschillen in inkomen tussen een- en tweeverdieners zijn opgelopen, zegt het CPB.Berekeningen wijzen uit dat de belastingdruk voor eenverdieners in de toekomst zelfs hoger wordt dan die voor tweeverdieners. Ook als gekeken wordt naar wat efficiënt is, dan loopt het huidige fiscale beleid tegen de grens aan, constateert het bureau. ''Een hogere belasting voor eenverdieners met jonge kinderen kost de overheid inmiddels zelfs geld.'' De belastingdruk bij tweeverdieners opgeschroefd kunnen worden door een verlaging van de combinatiekorting of de kinderopvangtoeslag. Het CPB merkt wel op dat al deze maatregelen ten koste gaan van de arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vooral vrouwen. Het afgelopen decennium stond het fiscale beleid in Nederland erg in het teken van juist het vergroten van die twee zaken. De keerzijde hiervan is echter dat de verschillen in inkomen tussen een- en tweeverdieners zijn opgelopen, zegt het CPB.Hoogste groei Nederlandse detailhandel in elf jaar Sat, 2018 Feb 13 09:21:34 00:00:00 CSTOnline is 19,5 procent meer omgezet. De omzet van zowel de winkels in voedingsmiddelen als de winkels in non-food groeide met ruim 3 procent. Overigens hebben de non-foodwinkels het omzetverlies sinds de crisis nog niet weggewerkt. Bij winkels in voedings- en genotmiddelen liggen de opbrengsten duidelijk hoger dan voor de crisis, waarbij supermarkten sterker groeien dan speciaalzaken. De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren en de winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden de grootste omzetstijging. Ook de drogisterijen en parfumerieën, de winkels in schoenen, lederwaren en kleding behaalden meer omzet dan in 2016. De winkels in consumenten-elektronica en in recreatie-artikelen boekten echter een omzetverlies, zo constateerde het CBS. In de maand december nam de detailhandelsomzet met 3,5 procent toe. Deze omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder correctie was de omzet van de detailhandel 1,5 procent hoger dan in december 2016. Online is 19,5 procent meer omgezet. De omzet van zowel de winkels in voedingsmiddelen als de winkels in non-food groeide met ruim 3 procent. Overigens hebben de non-foodwinkels het omzetverlies sinds de crisis nog niet weggewerkt. Bij winkels in voedings- en genotmiddelen liggen de opbrengsten duidelijk hoger dan voor de crisis, waarbij supermarkten sterker groeien dan speciaalzaken. De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren en de winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden de grootste omzetstijging. Ook de drogisterijen en parfumerieën, de winkels in schoenen, lederwaren en kleding behaalden meer omzet dan in 2016. De winkels in consumenten-elektronica en in recreatie-artikelen boekten echter een omzetverlies, zo constateerde het CBS. In de maand december nam de detailhandelsomzet met 3,5 procent toe. Deze omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder correctie was de omzet van de detailhandel 1,5 procent hoger dan in december 2016. Iets meer bedrijven failliet verklaard in januariThu, 2018 Feb 12 08:53:24 00:00:00 CSTIn december steeg het aantal faillissementen met 17. De meeste faillissementen werden in de eerste maand van het jaar uitgesproken in de handel. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. Daarna wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december en januari nam het aantal faillissementen dus iets toe, maar de laatste tien maanden is de ontwikkeling van het aantal faillissementen volgens het CBS min of meer stabiel.In december steeg het aantal faillissementen met 17. De meeste faillissementen werden in de eerste maand van het jaar uitgesproken in de handel. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. Daarna wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december en januari nam het aantal faillissementen dus iets toe, maar de laatste tien maanden is de ontwikkeling van het aantal faillissementen volgens het CBS min of meer stabiel.Consumentenprijzen in januari hoger dan vorig jaarSat, 2018 Feb 08 09:50:29 00:00:00 CSTDe stijging van de consumentenprijzen nam toe door de prijsontwikkeling van elektriciteit en gas. De prijsontwikkeling van kleding had daarentegen een verlagend effect. De consumentenprijsindex, of CPI, is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs. De stijging van de consumentenprijzen nam toe door de prijsontwikkeling van elektriciteit en gas. De prijsontwikkeling van kleding had daarentegen een verlagend effect. De consumentenprijsindex, of CPI, is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs. Vorig jaar minder ingelegd op Nederlandse spaarrekeningen Thu, 2018 Feb 06 09:38:42 00:00:00 CSTEind 2017 stond voor ruim 339 miljard euro aan spaargeld van Nederlanders op de bank. Dat is 2,3 miljard euro meer dan een jaar eerder. De bijgeschreven rente bedroeg 2 miljard euro. Daarmee is de netto-inleg 300 miljoen euro. Dat is een daling naar het niveau van 2015, nadat er in 2016 met een netto inleg van 2 miljard ineens een opleving was geweest. De netto-inleg was in 2017 niet uitzonderlijk laag in vergelijking met de afgelopen jaren. In 2013 was er voor het laatst een netto-onttrekking van spaargeld (-3 miljard euro), sindsdien is de inleg steeds lager geworden. In 2016 werd nog 2,9 miljard euro aan rente bijgeschreven op Nederlandse spaarrekeningen, maar het rentetarief is sindsdien nog verder gedaald. De gemiddelde rente op vaste depositio's en vrij opneembare spaarrekeningen kwam eind 2017 uit op 0,5 procent, 0,26 procentpunt lager dan een jaar eerderEind 2017 stond voor ruim 339 miljard euro aan spaargeld van Nederlanders op de bank. Dat is 2,3 miljard euro meer dan een jaar eerder. De bijgeschreven rente bedroeg 2 miljard euro. Daarmee is de netto-inleg 300 miljoen euro. Dat is een daling naar het niveau van 2015, nadat er in 2016 met een netto inleg van 2 miljard ineens een opleving was geweest. De netto-inleg was in 2017 niet uitzonderlijk laag in vergelijking met de afgelopen jaren. In 2013 was er voor het laatst een netto-onttrekking van spaargeld (-3 miljard euro), sindsdien is de inleg steeds lager geworden. In 2016 werd nog 2,9 miljard euro aan rente bijgeschreven op Nederlandse spaarrekeningen, maar het rentetarief is sindsdien nog verder gedaald. De gemiddelde rente op vaste depositio's en vrij opneembare spaarrekeningen kwam eind 2017 uit op 0,5 procent, 0,26 procentpunt lager dan een jaar eerder